Annuleringsvoorwaarden en privacyreglement.

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een examen heeft het Certificaat het recht een examen te annuleren. Reeds betaalde examengelden worden gecrediteerd aan de deelnemer.
Een opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een examen per email annuleren. Als bewijs van de annulering ontvangt u van ons een bevestigingsbericht. Zolang u deze bevestiging niet ontvangen heeft blijft de aanmelding actief. Bij afmelding binnen 36 uur voor het examentijdstip moeten de volledige examenkosten betaald worden.

Verplaatsen examen

Tot 36 uur voor het examen kunt u het examen kosteloos verplaatsen. U stuurt een email met de wijziging en wij zorgen voor verplaatsing en bevestiging. U ontvangt een nieuwe examenoproep.
Zie ook de Algemene Voorwaarden van het Certificaat

Privacy

Het Certificaat is van mening dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Certificaat houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het Certificaat Kamerlingh Onnesstraat 6b te Wijchen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Het Certificaat gegevens vast. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens of bestelde producten
Het Certificaat gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven dan wordt deze alleen maar gebruikt om u als klant te informeren en voor het eventueel toezenden van informatie. Indien u dit niet wenst dan kunt u dat aan ons kenbaar bij administratie@het-certificaat.nl of schriftelijk bij Kamerlingh Onnesstraat 6b 6603 AZ te Wijchen.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Het Certificaat over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan het Certificaat Kamerlingh Onnesstraat 6b te Wijchen Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Het Certificaat met uw gegevens omgaat.

Gebruik van Cookies door het Certificaat

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
Het Certificaat gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Wijzigingen

Het Certificaat behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van het Certificaat
Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 januari 2014